Myndighetskommunikation - Fokuserar på "Hur vi hittar balans och effektivare kommunikation i myndighetsutövning utifrån individens förutsättningar samt utifrån verksamhetens ochgruppens uppdrag".

Myndighetskommunikation - Genomför utbildningar där huvudsyftet alltid är att ge kunskaper och färdigheter i praktisk kommunikation och framförandeteknik samt insikter om den enskilde medarbetarens förutsättningar och "komfortzoner" så att varje medarbetare hittar "nycklarna" till balans mellan den egna personliga identiteten och myndighetsrollen.

Vi utbildar Myndighets-Sverige...

Våra utbildningar och kurser

Vi har utbildningsprogram och kurser som främst vänder sig till chefer, specialister, handläggare, inspektörer, rådgivare och andra som har ett arbete som helt eller delvis, direkt eller indirekt, innehåller moment av komplex myndighetsutövning och vars vardag präglas av en mängd personliga- och uppdrags- kritiska möten och situationer.

Målet med kurserna är att förmedla kunskaper och insikter om kommunikativa strategier, nå insikt om den personliga myndighetsrollen kontra myndighetsuppdragen, utveckla nya färdigheter i arbetskritisk argumentation och framförande samt att skapa förståelse för den egna "kommunikationsstilen". Utgångspunkten är just de vardagliga jobbrelaterade samman- hang ; de interkulturella, kommunikativa situationer; som är relevanta för respektive kursdeltagare. Det gör att kursinnehållet kan appliceras direkt i vardagen efter avslutad utbildning!

Om oss

Vi är ett utbildningsföretag som erbjuder kurser inom personlig kommunikation inom offentliga verksamheter i Sverige. Verksamheter såsom statliga-, regionala- och kommunala verksamheter. Främst för chefer, specialister, handläggare och inspektörer som direkt- eller indirekt arbetar med komplex myndighetsutövning.

Vi har alla en förankring i universitetsvärlden såväl som gedigna praktiska erfarenheter. Vi baserar också många av våra kurser på ett egenutvecklat analysverktyg och expertsystem, CCC Index, som bygger på internationell forskning och våra egna kunskaper och referensstatistik och som genererar olika nivåer av personliga råd till individer där den personliga kommunikation behöver anpassas för få genomslagskraft mot olika typer av mottagare, interkulturell kommunikation. Dessa resultat kan också jämföras mot olika typer av valbara referens- och normgrupper och dokumenteras i en egen unik och personlig kommunikationsmanual, CCC Index Manual.

Våra kurser har ett tydligt fokus på "Myndighetskommunikation" precis som vi heter.

Undvik onödiga "pekpinnar" och hitta tryggare balans mellan dig själv (dina attityder, personlighet och dina övertygelser), din myndighetsroll (ditt arbetsuppdrag) och din personliga kommunikation (i vardagen på jobbet) !

 

Referenser...

"Jag kan verkligen rekommendera Myndighetskommunikation och Stenhuggeriets Consulting då de alltid sätter sig in i verksamheten och kan identifiera sig med olika praktiska situationer vilket gör att deras insatser blir "Hands-On" och tillämpbara direkt i vardagen för både chefer och medarbetare!"

Katarina Pelin, Förbundsdirektör, VA SYD, Malmö


"Jag och mina medarbetare har arbetat under de senaste åren arbetat med Myndighetskommunikation och Stenhuggeriets Consulting för att utveckla våra medarbetare och chefer i att känna sig tryggare i sina respektive arbetsroller samt att förbättra upplevelsen av effektivitet och trygghet för den enskilde i myndighetsrollen. I den processen har alla medarbetare och chefer fått sin egen individuella kommunikationsmanual, CCC Index Manual."

Lisa Rönnberg, Förvaltningschef Samhällsbyggnad, Östersunds Kommun

Copyright:       Myndighetskommunikation, Stenhuggeriet Invest & Consulting AB